Privacy Statement

Deze website is eigendom van, en wordt beheerd door, Close Contact BV (hierna: CloseContact). CloseContact verzamelt gegevens over de bezoekers van deze website die vallen onder de definitie van persoonsgegevens volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (hierna: AVG), daarom leggen wij hier ons privacy-beleid uit.

Verzamelen en bewaren van persoonsgegevens:

Wanneer je een e-mailadres en/of andere persoonsgegevens aan CloseContact verstrekt, gebruiken wij deze alleen voor het doel waarvoor je ze hebt afgestaan. Bijvoorbeeld om je te informeren over onze diensten of een vraag te beantwoorden, de uitvoering van een contract of de verzending van een periodieke nieuwsbrief. Wij bewaren deze gegevens zo lang als nodig is voor het specifieke doel, of zo lang als wij wettelijk verplicht zijn.

Wanneer je reageert op een vacature of een open sollicitatie stuurt, bewaren wij je persoonsgegevens en cv tot maximaal 4 weken na beëindiging van de sollicitatieprocedure, tenzij je ons toestemming geeft om ze langer te bewaren.

CloseContact zal je persoonsgegevens nooit aan derden verstrekken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming, tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

Beveiliging:

CloseContact bewaart persoonsgegevens in een beveiligde omgeving bij een service provider en treft alle maatregelen om de opgeslagen data te beveiligen tegen verlies, misbruik en ongewenste veranderingen. CloseContact doet er alles aan om deze beveiliging continu up-to-date te houden.

Verwerking van persoonsgegevens:

CloseContact verwerkt persoonsgegevens voor relatiebeheer, de uitvoering van zakelijke overeenkomsten, B2B marketing, klantenwerving en werving van personeel.

Voor de opslag en verwerking van jouw gegevens maken wij gebruik van Salesforce Marketing Cloud en Salesforce Pardot. Deze applicaties bevinden zich in de cloud, het is dus mogelijk dat je gegevens buiten de EU worden opgeslagen of verwerkt. Salesforce doet er alles aan om hierbij te voldoen aan de AVG.

Je rechten:

Conform de AVG, houd je zelf de controle over je gegevens en heb je recht op inzage en correctie van je persoonsgegevens zoals die door ons worden bewaard. Wil je geen nieuwsbrieven meer ontvangen? Maak dan gebruik van de afmeldlink in onze e-mails. Je kunt ons ook vragen om je gegevens uit onze database te verwijderen, dit verzoek kun je mailen naar info@closecontact.nl. Het kan zijn dat we een bewijs van je identiteit nodig hebben, voordat we kunnen overgaan tot het definitief verwijderen van je gegevens.

Cookies en tracking:

Via de website en e-mails van CloseContact kunnen cookies en andere technologieën zoals tracking pixels op je computer geplaatst worden. Wij gebruiken deze technieken om inzicht te krijgen in het gedrag van de ontvangers van onze e-mails en bezoekers aan onze website. Wij hebben Google Analytics zo ingesteld dat het gebruik ervan voldoet aan de eisen van de AVG. Sommige content, zoals embedded video en maps, bevat cookies en tracking van derden waar wij geen invloed op hebben.

Externe links:

Op de website van CloseContact staan links naar externe websites, bijvoorbeeld in nieuwsartikelen, en websites van onze klanten, partners etc . Door te klikken op een link ga je naar de website van een derde partij, waarop het privacybeleid van de desbetreffende partij van toepassing is.

Disclaimer

Close Contact BV (Kamer van Koophandel: 33268804), hierna te noemen CloseContact, verleent je hierbij toegang tot closecontact.nl (de website). CloseContact publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen ter informatie over zijn diensten.CloseContact houdt zich het recht voor op elk moment de inhoud van de website aan te passen of onderdelen te verwijderen, zonder daarover voorafgaand mededelingen te hoeven doen.
De informatie op closecontact.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van CloseContact.
 

Beperkte aansprakelijkheid:

CloseContact spant zich in om de inhoud van zijn website zo vaak als nodig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op deze website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van CloseContact. Voor op deze website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan CloseContact nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten:

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende materialen die openbaar worden gemaakt op deze website liggen bij CloseContact of de oorspronkelijke copyrighthouder.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CloseContact, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig:

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Na elke wijziging publiceren wij deze disclaimer opnieuw op de website.

Close Contact BV
KvK: 33268804
IBAN: NL19INGB0683190660
BIC: INGBNL2A
BTW: NL804455466B01