Loading...

VSO

CloseContact heeft VSO Nederland geholpen met het inrichten van haar data, content en Cloudpages in Salesforce Marketing Cloud.

KLANT:
VSO werkt aan een wereld zonder armoede. Daarvoor brengen zij mensen samen om kennis, ervaring en vakmanschap te delen. In het bijzonder op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg en bestaanszekerheid. Zij geloven dat mensen de wereld kunnen veranderen, als ze maar over de eigen grenzen heen kijken, waarbij kennis hun krachtigste instrument is. Gemiddeld 100 vakexperts werken via VSO Nederland in Afrika en Azië. VSO zendt deze deskundigen uit naar ruim twintig landen.

DOEL:
Het activeren van een Salesforce Marketing Cloud omgeving en deze dusdanig inrichten dat VSO Nederland en zijn marketeers hier zelfstandig in kunnen werken. Zowel op het gebied van content, data, Cloudpages (donatie plus betalingspagina’s). Daarnaast is de inrichting gedaan voor een onboarding journey, die gericht is op het informeren van trouwe donateurs over de werkzaamheden die VSO Nederland verricht, om daarmee deze donateurs aan zich te binden en ze te behouden.

WERKZAAMHEDEN:
Er is een geheel nieuwe Master Data Layer ontwikkeld (gekoppeld aan Sales Cloud) waarop marketeers zelf hun filters kunnen bouwen voor eigen doelgroepen en campagnes. Tevens hebben we alle standaard assets gerealiseerd, zoals e-mail templates in Content Builder, Cloudpages in Web Studio en Journeys in Automation Studio en Journey Builder. CloseContact geeft VSO training in het gebruik van Salesforce Marketing Cloud en levert doorlopend support tijdens het dagelijkse gebruik.

Project Details

Client: VSO

Date: 13 april 2018

Online: www.vso.nl/

CloseContact heeft VSO Nederland geholpen met het inrichten van haar data, content en Cloudpages in Salesforce Marketing Cloud zodat haar marketeers hierin zelfstandig kunnen werken.

 Previous Next