Loading...
Home / Blog / E-mail marketing performance in NL

Zijn wij goed bezig? We vergelijken de e-mail marketing performance in Nederland met die van het buitenland. In Australië (AU), Groot Brittannië (UK) en Verenigde Staten (USA) worden soortgelijke benchmarks gemeten. Een overzicht:

Onderstaand zetten we de cijfers naast elkaar en vergelijken deze met de Nederlandse ratio’s. Dit is natuurlijk geen eerlijk vergelijk; het niveau van email marketing verschilt en de landen waarmee we vergelijken zijn van een andere omvang. Maar aan de andere kant geeft het wel enige indruk hoe e-mail daar door consumenten wordt ervaren. De verschillen zijn groot:

 • Nederland heeft een veel hogere open rate dan Australië en Groot Brittannië
 • In Nederland worden er meer clicks in de mails gerealiseerd dan in Australië, Groot Brittannië en Verenigde Staten.

Benchmark cijfers vs NL

Kunnen we voorzichtig concluderen dat Nederland goed bezig is?

Ja eigenlijk wel. Qua data gaat het zeker goed; ondanks dat de markt van de Verenigde Staten veel groter is en men daar al veel langer actief is met emailmarketing, is het verschil in Accept Rate klein te noemen. Daarnaast komt ‘slechts’ 1,27% van de verstuurde mails niet aan. Ook zijn de overige Nederlandse ratio’s aanzienlijk hoger. Toch zouden we de landen los moeten zien. Het geeft een ‘eerlijker’ beeld als we de cijfers van verschillende landen t.o.v. vorig jaar zien. Dit geeft een beeld over de ontwikkeling en eventuele trends.

AR COR

CTO CTR Tabel 1

Nederland: 2013 t.o.v. 2012

 • Accept Rate (min of meer) gelijk gebleven
 • Confirmed Open Rate is omlaag gegaan
 • Click Through Rate is omlaag gegaan
 • Click to Open is omlaag gegaan

Groot Brittanië: 2013 t.o.v. 2012

 • Confirmed Open Rate is omhoog gegaan
 • Click Through Rate is omhoog gegaan
 • Click to Open is omlaag gegaan

Australië: 2013 t.o.v. 2012

 • Confirmed Open Rate is omhoog gegaan
 • Click Through Rate is omlaag gegaan
 • Click to Open is omlaag gegaan

Verenigde Staten: 2013 t.o.v. 2012

 • Accept Rate (min of meer) gelijk gebleven
 • Confirmed Open Rate is omhoog gegaan
 • Click Through Rate is omhoog gegaan

Over het algemeen zien we dus een opwaartse trend bij de landen die we in ons onderzoek hebben vergeleken met Nederland. Moeten we ons zorgen maken of in meer detail gaan kijken waar de verschillen vandaan komen. Ons inziens niet, de waardes binnen Nederland zijn nog steeds bijzonder goed. De trends internationaal volgen is echter aan te bevelen.