Loading...
Home / Disclaimer 2.0

Close Contact BV (Kamer van Koophandel: 33268804), hierna te noemen CloseContact, verleent u hierbij toegang tot closecontact.nl (de website). CloseContact publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen ter informatie over haar diensten.

CloseContact houdt zich het recht voor op elk moment de inhoud van de website aan te passen of onderdelen te verwijderen, zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
De informatie op closecontact.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van CloseContact.

Beperkte aansprakelijkheid

CloseContact spant zich in om de inhoud van haar website zo vaak als nodig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op deze website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van CloseContact. Voor op deze website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan CloseContact nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende materialen die openbaar worden gemaakt op deze website liggen bij CloseContact of de oorspronkelijke copyrighthouder.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CloseContact, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Na elke wijziging publiceren wij deze disclaimer opnieuw op de website, met een nieuw versienummer.

Deze site maakt gebruik van cookies, lees voor meer informatie onze privacy policy

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close